LP/2021/73 Návrh strategických zámerov činnosti Sociálnej poisťovne na obdobie rokov 2021 – 2026

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Sociálne poistenie
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 450701/2021-BA
Podnet: § 122 ods. 4 písm. c) štvrtý bod zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 677/2006 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: SOCPOIST (Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1)
Zodpovedný predkladateľ: Káčer, Juraj, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 10.03.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/73
Dátum začiatku MPK: 18.02.2021
Dátum konca MPK: 03.03.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 18.02.2021
Ukončenie štádia: 18.02.2021
Vlastník aktivity: SOCPOIST (Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 18.02.2021
Ukončenie štádia: 03.03.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 04.03.2021
Ukončenie štádia: 10.03.2021
Vlastník aktivity: SOCPOIST (Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 10.03.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: SOCPOIST (Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 10.03.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)