LP/2021/727 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
Legislatívna oblasť: Občianske právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 17 069/2021/110
Podnet: 1. Programové vyhlásenie vlády SR na obdobie rokov 2021–2024; 2. Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace jún až december 2021 (uznesenie vlády SR č. 340 zo 16. júna 2021); 3. Úloha B. 6. z uznesenia vlády SR č. 491 z 2. októbra 2019.
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kolíková, Mária
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 09.09.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/727
Dátum začiatku MPK: 29.11.2021
Dátum konca MPK: 17.12.2021
Novelizované predpisy: 211/2000 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 26.11.2021
Ukončenie štádia: 29.11.2021
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 29.11.2021
Ukončenie štádia: 17.12.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 18.12.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)