LP/2021/722 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Legislatívna oblasť: Cestná doprava
Priestupkové konanie
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: SL-OBL-2021/3533
Podnet: uznesenie vlády SR č. 467/2020 uznesenie vlády SR č. 751/2020 uznesenie vlády SR č. 283/2021 uznesenie vlády SR č. 675/2021
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Mikulec, Roman, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 22.03.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/722
Dátum začiatku MPK: 25.11.2021
Dátum konca MPK: 15.12.2021
Novelizované predpisy: 372/1990 Zb. Prevziať pdf Prevziať pdf

8/2009 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 25.11.2021
Ukončenie štádia: 25.11.2021
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 25.11.2021
Ukončenie štádia: 15.12.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 16.12.2021
Ukončenie štádia: 22.03.2022
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 22.03.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Prebieha
Začiatok štádia: 22.03.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Legislatívna rada vlády SR (Legislatívna rada vlády Slovenskej republiky)