LP/2021/720 Akčný plán koordinácie boja proti hybridným hrozbám na roky 2022 až 2024

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: KaŠTAT-9/2021
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Naď, Jaroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 08.12.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/720
Dátum začiatku MPK: 24.11.2021
Dátum konca MPK: 07.12.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 24.11.2021
Ukončenie štádia: 24.11.2021
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 24.11.2021
Ukončenie štádia: 07.12.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 08.12.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)