LP/2021/72 Zákon o elektronických komunikáciách

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Správne právo
Telekomunikácie a telekomunikačné služby
Aktuálne štádium materiálu: Medzirezortné pripomienkové konanie
Rezortné číslo: 15334/2021/SEKPS/21171-M
Podnet: úloha B.6 uznesenia vlády SR č. 137 z 27. marca 2019
Zodpovedná inštitúcia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Doležal, Andrej
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 26.02.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/72
Dátum začiatku MPK: 19.02.2021
Dátum konca MPK: 12.03.2021

Štádia procesu

Začiatok štádia: 18.02.2021
Ukončenie štádia: 19.02.2021
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Priebežné zapracovanie pripomienok
Prebieha
Začiatok štádia: 19.02.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Prebieha
Začiatok štádia: 19.02.2021
Ukončenie štádia: 12.03.2021