LP/2021/72 Zákon o elektronických komunikáciách

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Správne právo
Telekomunikácie a telekomunikačné služby
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: 15334/2021/SEKPS/21171-M
Podnet: úloha B.6 uznesenia vlády SR č. 137 z 27. marca 2019
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Doležal, Andrej
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 17.09.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/72
Dátum začiatku MPK: 19.02.2021
Dátum konca MPK: 12.03.2021

Štádia procesu

Začiatok štádia: 18.02.2021
Ukončenie štádia: 19.02.2021
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 19.02.2021
Ukončenie štádia: 12.03.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 13.03.2021
Ukončenie štádia: 23.06.2021
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 23.06.2021
Ukončenie štádia: 17.09.2021
Začiatok štádia: 23.06.2021
Ukončenie štádia: 17.09.2021
Začiatok štádia: 17.09.2021
Ukončenie štádia: 17.09.2021
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 23.06.2021
Ukončenie štádia: 17.09.2021
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 17.09.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)