LP/2021/711 Aktualizácia úlohy o zriadení detenčného ústavu pri Psychiatrickej nemocnici Hronovce

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: S22719-2021-OSI-1
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lengvarský, Vladimír
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 08.12.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/711
Dátum začiatku MPK: 23.11.2021
Dátum konca MPK: 06.12.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 22.11.2021
Ukončenie štádia: 23.11.2021
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 23.11.2021
Ukončenie štádia: 06.12.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 07.12.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)