LP/2021/71 Správa o pôsobení Slovenskej republiky v aktivitách medzinárodného krízového manažmentu za rok 2020

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: 031218/2021-OBEP-6
Podnet: uznesenie vlády SR č. 539 z 10. októbra 2012
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Korčok, Ivan
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 30.03.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/71
Dátum začiatku MPK: 18.02.2021
Dátum konca MPK: 03.03.2021
Dátum ukončenia procesu: 30.03.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 18.02.2021
Ukončenie štádia: 18.02.2021
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 18.02.2021
Ukončenie štádia: 03.03.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 04.03.2021
Ukončenie štádia: 05.03.2021
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 05.03.2021
Ukončenie štádia: 30.03.2021
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 30.03.2021
Ukončenie štádia: 30.03.2021
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 30.03.2021
Ukončenie štádia: 30.03.2021
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)