LP/2021/7 Protokol medzi Slovenskou republikou a Bosnou a Hercegovinou k Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhoslávie o úprave právnych vzťahov v občianskych, rodinných a trestných veciach z 20. januára 1964

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt medzinárodného práva
Legislatívna oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 02706/2020/81
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kolíková, Mária
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 22.03.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/7
Dátum začiatku MPK: 28.01.2021
Dátum konca MPK: 17.02.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 13.01.2021
Ukončenie štádia: 28.01.2021
Vlastník aktivity: MSSR - SMP (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - sekcia medzinárodného práva)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 28.01.2021
Ukončenie štádia: 17.02.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 18.02.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - SMP (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - sekcia medzinárodného práva)