LP/2021/695 NÁRODNÝ AKČNÝ RADÓNOVÝ PLÁN SLOVENSKEJ REPUBLIKY NA ROKY 2022 až 2026

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: ORO/10364/2021
Podnet: Materiál nelegislatívnej povahy - plnenie požiadaviek definovaných v § 135 zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov - iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lengvarský, Vladimír
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 07.12.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/695
Dátum začiatku MPK: 19.11.2021
Dátum konca MPK: 02.12.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 18.11.2021
Ukončenie štádia: 18.11.2021
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 19.11.2021
Ukončenie štádia: 02.12.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 03.12.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)