LP/2021/694 Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 396/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 2021/21471-A1810
Podnet: Zmena zoznamu zakázaných látok pre rok 2022 prijatá Svetovou antidopingovou agentúrou.
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gröhling, Branislav, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 17.12.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/694
Dátum začiatku MPK: 25.11.2021
Dátum konca MPK: 15.12.2021
Novelizované predpisy: 396/2018 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 18.11.2021
Ukončenie štádia: 25.11.2021
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 25.11.2021
Ukončenie štádia: 15.12.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 16.12.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)