LP/2021/690 Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 323/2008 Z. z. o špeciálnych výchovných zariadeniach

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Návrhy vykonávacích predpisov, ktoré vyplývajú z návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niekt
Legislatívna oblasť: Školstvo a vzdelávanie
Aktuálne štádium materiálu: Medzirezortné pripomienkové konanie
Rezortné číslo: spis č. 2021/21538-A1810
Podnet: § 129 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gröhling, Branislav, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 02.12.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/690
Dátum začiatku MPK: 23.11.2021
Dátum konca MPK: 13.12.2021
Novelizované predpisy: 323/2008 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 18.11.2021
Ukončenie štádia: 23.11.2021
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Priebežné zapracovanie pripomienok
Prebieha
Začiatok štádia: 23.11.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Prebieha
Začiatok štádia: 23.11.2021
Ukončenie štádia: 13.12.2021