LP/2021/687 Zákon o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Legislatívna oblasť: Trestné právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 26968/2021/120
Podnet: Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 491 z 2. októbra 2019
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kolíková, Mária
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 09.12.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/687
Dátum začiatku MPK: 18.11.2021
Dátum konca MPK: 08.12.2021

Štádia procesu

Začiatok štádia: 18.11.2021
Ukončenie štádia: 18.11.2021
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 18.11.2021
Ukončenie štádia: 08.12.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 09.12.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)