LP/2021/682 Zákon o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie (zákon o publikáciách)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Zákon o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie (zákon o publikáciách)
Legislatívna oblasť: Správne právo
Kultúra
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: MK-6475/2021-213/25206
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Milanová, Natália, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 09.12.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/682
Dátum začiatku MPK: 15.11.2021
Dátum konca MPK: 06.12.2021

Štádia procesu

Začiatok štádia: 15.11.2021
Ukončenie štádia: 15.11.2021
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 15.11.2021
Ukončenie štádia: 06.12.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 07.12.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)