LP/2021/680 Informácia o stave implementácie Integrovaného regionálneho operačného programu s vyhodnotením úloh a prijatých opatrení vyplývajúcich z materiálu Implementácia európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) k 31.03.2021 vrátane informácií o kritických problémoch pri implementácii k 31.10.2021

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: 006740/2021/oSPTP
Podnet: Úloha B.2 z uznesenia vlády SR č. 218 z 28. apríla 2021
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Remišová, Veronika
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 03.12.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/680
Dátum ukončenia procesu: 03.12.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 15.11.2021
Ukončenie štádia: 03.12.2021
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 03.12.2021
Ukončenie štádia: 03.12.2021
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 03.12.2021
Ukončenie štádia: 03.12.2021
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)