LP/2021/678 Informácia o stave implementácie programov cezhraničnej spolupráce s vyhodnotením úloh a prijatých opatrení vyplývajúcich z materiálu Implementácia európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) k 31.3.2021 vrátane informácií o kritických problémoch programov cezhraničnej spolupráce k 31.10.2021

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 011212/2021/OMKPCS
Podnet: Úloha B.2. z uznesenia vlády SR č. 218 z 28. apríla 2021
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Remišová, Veronika
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 15.11.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/678

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 15.11.2021
Ukončenie štádia: 15.11.2021
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 15.11.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)