LP/2021/673 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Legislatívna oblasť: Medzinárodné právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 27965/2021/110
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády na rok 2021
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kolíková, Mária
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 22.12.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/673
Dátum začiatku MPK: 19.11.2021
Dátum konca MPK: 09.12.2021
Novelizované predpisy: 161/2015 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

160/2015 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 12.11.2021
Ukončenie štádia: 19.11.2021
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 19.11.2021
Ukončenie štádia: 09.12.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 10.12.2021
Ukončenie štádia: 20.12.2021
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 20.12.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 22.12.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)