LP/2021/671 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o interoperabilite autorádií a koncových zariadení určených na príjem digitálneho televízneho signálu.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Legislatívna oblasť: Správne právo
Pošta a telekomunikácie
Telekomunikácie a telekomunikačné služby
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 47366/2021/SEKPS/123055/2021-M
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Doležal, Andrej
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 11.03.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/671
Dátum začiatku MPK: 11.11.2021
Dátum konca MPK: 02.12.2021

Štádia procesu

Začiatok štádia: 11.11.2021
Ukončenie štádia: 11.11.2021
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 11.11.2021
Ukončenie štádia: 02.12.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 03.12.2021
Ukončenie štádia: 11.03.2022
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 11.03.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)