LP/2021/67 Návrh na prijatie Rozhodnutia Rady (EÚ, Euratom) 2020/2053 z 14. decembra 2020 o systéme vlastných zdrojov Európskej únie a o zrušení rozhodnutia 2014/335/EÚ, Euratom

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: MF/004663/2021-1813
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Heger, Eduard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 23.06.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/67
Dátum začiatku MPK: 16.02.2021
Dátum konca MPK: 01.03.2021
Dátum ukončenia procesu: 23.06.2022

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 16.02.2021
Ukončenie štádia: 16.02.2021
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 16.02.2021
Ukončenie štádia: 01.03.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 02.03.2021
Ukončenie štádia: 23.06.2022
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 23.06.2022
Ukončenie štádia: 23.06.2022
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 23.06.2022
Ukončenie štádia: 23.06.2022
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 23.06.2022
Ukončenie štádia: 23.06.2022
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)