LP/2021/67 Návrh na prijatie Rozhodnutia Rady (EÚ, Euratom) 2020/2053 z 14. decembra 2020 o systéme vlastných zdrojov Európskej únie a o zrušení rozhodnutia 2014/335/EÚ, Euratom

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: MF/004663/2021-1813
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Heger, Eduard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 02.03.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/67
Dátum začiatku MPK: 16.02.2021
Dátum konca MPK: 01.03.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 16.02.2021
Ukončenie štádia: 16.02.2021
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 16.02.2021
Ukončenie štádia: 01.03.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 02.03.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)