LP/2021/664 Návrh na uzavretie Dohody o ochrane investícií medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Singapurskou republikou na strane druhej

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt medzinárodného práva
Legislatívna oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: MF/015015/2021-1841
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matovič, Igor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 13.05.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/664
Dátum začiatku MPK: 11.11.2021
Dátum konca MPK: 02.12.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 11.11.2021
Ukončenie štádia: 11.11.2021
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 11.11.2021
Ukončenie štádia: 02.12.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 03.12.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)