LP/2021/663 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 2021/21190-A1810
Podnet: úloha č. 14 na mesiac september z plánu legislatívnych úloh vlády SR na mesiace jún až december 2021
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gröhling, Branislav, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 01.02.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/663
Dátum začiatku MPK: 16.11.2021
Dátum konca MPK: 07.12.2021
Novelizované predpisy: 440/2015 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

310/2019 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 10.11.2021
Ukončenie štádia: 16.11.2021
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 16.11.2021
Ukončenie štádia: 07.12.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 08.12.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)