LP/2021/661 Návrh na podporu projektu obnovy laboratórií jadrových aplikácií Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu v Seibersdorfe – ReNuAl2

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 7538/2021, ÚJD SR 3360-2021
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiaková, Marta, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 30.11.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/661
Dátum začiatku MPK: 11.11.2021
Dátum konca MPK: 25.11.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 10.11.2021
Ukončenie štádia: 10.11.2021
Vlastník aktivity: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 11.11.2021
Ukončenie štádia: 25.11.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 26.11.2021
Ukončenie štádia: 26.11.2021
Vlastník aktivity: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 26.11.2021
Ukončenie štádia: 29.11.2021
Vlastník aktivity: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 29.11.2021
Ukončenie štádia: 30.11.2021
Vlastník aktivity: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 30.11.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 30.11.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)