LP/2021/65 návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 395)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Poslanecký návrh - zákon
Legislatívna oblasť: Doprava
Cestná doprava
Priestupkové konanie
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: SL-OBL-2021/0000207
Podnet: § 70 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Mikulec, Roman, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 25.02.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/65
Dátum začiatku MPK: 16.02.2021
Dátum konca MPK: 24.02.2021
Novelizované predpisy: 372/1990 Zb. Prevziať pdf Prevziať pdf

8/2009 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 16.02.2021
Ukončenie štádia: 16.02.2021
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 16.02.2021
Ukončenie štádia: 24.02.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 25.02.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)