LP/2021/648 Účtovná závierka Slovenského pozemkového fondu ku dňu 31.12.2019 a návrh rozdelenia hospodárskeho výsledku za rok 2019

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 10161/2021-300
Podnet: Zákon č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
Zákon č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Vlčan, Samuel, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Z dôvodu krátkosti termínu do konca roka 2021 a predloženia materiálu do Výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a následne až potom na rokovanie vlády SR.
Posledná zmena: 15.11.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/648
Dátum začiatku MPK: 08.11.2021
Dátum konca MPK: 12.11.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 08.11.2021
Ukončenie štádia: 08.11.2021
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 08.11.2021
Ukončenie štádia: 12.11.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 13.11.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)