LP/2021/644 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu v znení zákona č. 376/2019 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu v znení zákona č. 376/2019 Z. z.
Legislatívna oblasť: Zbrane a strelivo
Technické normy
Štátna hospodárska politika
Ochrana spotrebiteľa
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: UNMS/03855/2021-801
Podnet: vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: ÚNMSSR ÚVSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Zodpovedný predkladateľ: Surmíková Tatranská, Katarína
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 24.02.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/644
Dátum začiatku MPK: 03.12.2021
Dátum konca MPK: 23.12.2021
Novelizované predpisy: 64/2019 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

274/2009 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

190/2003 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 05.11.2021
Ukončenie štádia: 03.12.2021
Vlastník aktivity: ÚNMSSR ÚVSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 03.12.2021
Ukončenie štádia: 23.12.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 24.12.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚNMSSR ÚVSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))