LP/2021/643 Stratégia ochrany pred neoprávneným používaním bezpilotných lietadiel v oblasti kritickej infraštruktúry, ochrany súkromia, neoprávneného monitorovania objektov štátneho záujmu, ochrany objektov osobitnej dôležitosti a ďalších dôležitých objektov, nedovoleného prekročenia štátnej hranice alebo narušenia bezletových zón na území Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: KM-OPVA-2021/004498
Podnet: Bod B.1. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 434 z 11. septembra 2019
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Mikulec, Roman, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: z dôvodu naliehavosti predloženia materiálu na rokovanie vlády Slovenskej republiky
Posledná zmena: 11.12.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/643
Dátum začiatku MPK: 05.11.2021
Dátum konca MPK: 11.11.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 05.11.2021
Ukončenie štádia: 05.11.2021
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 05.11.2021
Ukončenie štádia: 11.11.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 12.11.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)