LP/2021/642 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Richarda TAKÁČA, Ladislava KAMENICKÉHO a Ľuboša BLAHU na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k národno-štátnemu záujmu Slovenskej republiky prijať nevyhnutné opatrenia na ochranu poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu (tlač 742)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nehnuteľnosti
Poľnohospodárstvo a potravinárstvo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 6530/2021-400
Podnet: žiadosť predsedu NR SR
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Vlčan, Samuel, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 29.11.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/642
Dátum začiatku MPK: 05.11.2021
Dátum konca MPK: 22.11.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 04.11.2021
Ukončenie štádia: 04.11.2021
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 05.11.2021
Ukončenie štádia: 22.11.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 23.11.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)