LP/2021/639 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 161/2016 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Návrh vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 161/2016 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Colné právo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: MF/010826/2021-75
Podnet: reakcia na novely zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty a aplikačná prax
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matovič, Igor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 22.12.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/639
Dátum začiatku MPK: 04.11.2021
Dátum konca MPK: 25.11.2021

Štádia procesu

Začiatok štádia: 04.11.2021
Ukončenie štádia: 04.11.2021
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 04.11.2021
Ukončenie štádia: 25.11.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 26.11.2021
Ukončenie štádia: 10.12.2021
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 10.12.2021
Ukončenie štádia: 22.12.2021
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 10.12.2021
Ukončenie štádia: 22.12.2021
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 22.12.2021
Ukončenie štádia: 22.12.2021
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 22.12.2021
Ukončenie štádia: 22.12.2021
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 22.12.2021
Ukončenie štádia: