LP/2021/638 Aktualizácia Národného programu podpory zdravia

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: Z094278-2021
Podnet: Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 311/2020 bod B.1.
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lengvarský, Vladimír
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 16.12.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/638
Dátum začiatku MPK: 08.11.2021
Dátum konca MPK: 22.11.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 04.11.2021
Ukončenie štádia: 05.11.2021
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 08.11.2021
Ukončenie štádia: 22.11.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 23.11.2021
Ukončenie štádia: 16.12.2021
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 16.12.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)