LP/2021/635 Návrh na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so zmenou účelu použitia a čiastočnou preklasifikáciou kapitálových výdavkov pridelených v roku 2020 kapitole Úrad priemyselného vlastníctva SR

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 01367/2021/63
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Medvec, Matúš, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Z dôvodu čerpania výdavkov do konca roka 2021.
Posledná zmena: 12.11.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/635
Dátum začiatku MPK: 03.11.2021
Dátum konca MPK: 09.11.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 03.11.2021
Ukončenie štádia: 03.11.2021
Vlastník aktivity: ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 03.11.2021
Ukončenie štádia: 09.11.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 10.11.2021
Ukončenie štádia: 12.11.2021
Vlastník aktivity: ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 12.11.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 12.11.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)