LP/2021/627 Správa o priebehu a následkoch povodní na území Slovenskej republiky v období od januára do konca júna 2021

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 10245/2021-4.3
Podnet: § 19 ods. 11 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Budaj, Ján
Ďalší predkladatelia: Mikulec, Roman, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: z dôvodu urýchlenia vyplatenia výdavkov dotknutým subjektom
Posledná zmena: 12.11.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/627
Dátum začiatku MPK: 03.11.2021
Dátum konca MPK: 09.11.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 02.11.2021
Ukončenie štádia: 02.11.2021
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 03.11.2021
Ukončenie štádia: 09.11.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 10.11.2021
Ukončenie štádia: 12.11.2021
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 12.11.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)