LP/2021/625 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 174/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné oblasti

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Súvisiaci proces: Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 174/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné oblasti
Legislatívna oblasť: Životné prostredie
Poľnohospodárstvo a potravinárstvo
Aktuálne štádium materiálu: Medzirezortné pripomienkové konanie
Rezortné číslo: 13406/2021-1.7.3
Podnet: iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Budaj, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 02.12.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/625
Dátum začiatku MPK: 25.11.2021
Dátum konca MPK: 15.12.2021
Novelizované predpisy: 174/2017 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 02.11.2021
Ukončenie štádia: 25.11.2021
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Priebežné zapracovanie pripomienok
Prebieha
Začiatok štádia: 25.11.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Prebieha
Začiatok štádia: 25.11.2021
Ukončenie štádia: 15.12.2021