LP/2021/612 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Legislatívna oblasť: Pracovné právo
Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: 24519/2021-M_OPVA
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace jún až december 2021
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krajniak, Milan, Bc.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 17.01.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/612
Dátum začiatku MPK: 27.10.2021
Dátum konca MPK: 18.11.2021
Novelizované predpisy: 82/2005 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

5/2004 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 27.10.2021
Ukončenie štádia: 27.10.2021
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 27.10.2021
Ukončenie štádia: 18.11.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 19.11.2021
Ukončenie štádia: 10.12.2021
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 10.12.2021
Ukončenie štádia: 27.12.2021
Začiatok štádia: 27.12.2021
Ukončenie štádia: 17.01.2022
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 10.12.2021
Ukončenie štádia: 17.01.2022
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 17.01.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)