LP/2021/609 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 189/2015 Z. z. o kultúrno-osvetovej činnosti

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 189/2015 Z. z. o kultúrno-osvetovej činnosti.
Legislatívna oblasť: Kultúra
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: MK-7528/2021-243/22982
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR na mesiace jún až december 2021
Zodpovedná inštitúcia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Milanová, Natália, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 09.12.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/609
Dátum začiatku MPK: 26.10.2021
Dátum konca MPK: 16.11.2021
Novelizované predpisy: 189/2015 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 25.10.2021
Ukončenie štádia: 26.10.2021
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 26.10.2021
Ukončenie štádia: 16.11.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 17.11.2021
Ukončenie štádia: 09.12.2021
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 09.12.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)