LP/2021/606 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z ........2021 o úprave súm pomoci v hmotnej núdzi

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Legislatívna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia
Sociálna pomoc
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 27080/2021-M_OPVA
Podnet: §15 ods. 3 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 42/2019 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krajniak, Milan, Bc.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 07.12.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/606
Dátum začiatku MPK: 22.10.2021
Dátum konca MPK: 12.11.2021

Štádia procesu

Začiatok štádia: 22.10.2021
Ukončenie štádia: 22.10.2021
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 22.10.2021
Ukončenie štádia: 12.11.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 13.11.2021
Ukončenie štádia: 07.12.2021
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 07.12.2021
Ukončenie štádia: 07.12.2021
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 07.12.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)