LP/2021/604 Stratégia celoživotného vzdelávania a poradenstva na roky 2021-2030

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 2021/11278:5 - C1650
Podnet: Materiál sa predkladá na základe uznesenia vlády SR č.657/2011 - úloha B.2
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gröhling, Branislav, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 19.11.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/604
Dátum začiatku MPK: 22.10.2021
Dátum konca MPK: 05.11.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 22.10.2021
Ukončenie štádia: 22.10.2021
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 22.10.2021
Ukončenie štádia: 05.11.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 06.11.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)