LP/2021/603 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpis
Legislatívna oblasť: Trestné právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 03185/2021/120
Podnet: Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na roky 2021 až 2024.
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kolíková, Mária
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 12.11.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/603
Dátum začiatku MPK: 21.10.2021
Dátum konca MPK: 11.11.2021

Štádia procesu

Začiatok štádia: 21.10.2021
Ukončenie štádia: 21.10.2021
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 21.10.2021
Ukončenie štádia: 11.11.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 12.11.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)