LP/2021/6 Návrh Medzirezortného programu 06E – Podpora obrany štátu na roky 2021 až 2023

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: SEOP-37-30/2020
Podnet: Bod B.2. uznesenia vlády SR č. 21/2020
Zodpovedná inštitúcia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Naď, Jaroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 26.01.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/6
Dátum začiatku MPK: 12.01.2021
Dátum konca MPK: 25.01.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 12.01.2021
Ukončenie štádia: 12.01.2021
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 12.01.2021
Ukončenie štádia: 25.01.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 26.01.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)