LP/2021/597 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/011078/2021-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/25918/2011-74, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky pre účtovné jednotky, ktorými sú poisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej zaisťovne, Slovenská kancelária poisťovateľov a Exportno-importná banka Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Súvisiaci proces: Návrh opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/011078/2021-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2011 č. MF/25918/2011-74, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny uk
Legislatívna oblasť: Účtovníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: MF/011078/2021-74
Podnet: Plán práce na rok 2021
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matovič, Igor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 16.12.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/597
Dátum začiatku MPK: 25.10.2021
Dátum konca MPK: 15.11.2021

Štádia procesu

Začiatok štádia: 20.10.2021
Ukončenie štádia: 25.10.2021
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 25.10.2021
Ukončenie štádia: 15.11.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 16.11.2021
Ukončenie štádia: 23.11.2021
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 23.11.2021
Ukončenie štádia: 16.12.2021
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 16.12.2021
Ukončenie štádia: 16.12.2021
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 16.12.2021
Ukončenie štádia: 16.12.2021
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Začiatok štádia: 16.12.2021
Ukončenie štádia: 16.12.2021
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 16.12.2021
Ukončenie štádia: