LP/2021/596 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Vysoké a vyššie školstvo
Veda, technika, výskumníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 2021/20426-A1810
Podnet: Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na roky 2021 až 2024
Rámcový plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na VIII. volebné obdobie a Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace jún až december 2021
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gröhling, Branislav, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 08.12.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/596
Dátum začiatku MPK: 22.10.2021
Dátum konca MPK: 12.11.2021
Novelizované predpisy: 422/2015 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

131/2002 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

269/2018 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

172/2005 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

523/2004 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

396/2012 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 19.10.2021
Ukončenie štádia: 22.10.2021
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 22.10.2021
Ukončenie štádia: 12.11.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 13.11.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)