LP/2021/592 Zákon,ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Legislatívna oblasť: Správne právo
Právo EÚ
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: SL-OB_2021/004383
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace jún až december 2021
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Mikulec, Roman, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 08.12.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/592
Dátum začiatku MPK: 18.10.2021
Dátum konca MPK: 08.11.2021

Štádia procesu

Začiatok štádia: 18.10.2021
Ukončenie štádia: 18.10.2021
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 18.10.2021
Ukončenie štádia: 08.11.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 09.11.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)