LP/2021/591 Národný program kvality Slovenskej republiky na roky 2022 - 2026

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: UNMS/04227/2021-211 - 015191/2021
Podnet: úloha B.1. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 71 z 2. februára 2021
Zodpovedná inštitúcia: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Surmíková Tatranská, Katarína
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 30.11.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/591
Dátum začiatku MPK: 25.10.2021
Dátum konca MPK: 08.11.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 16.10.2021
Ukončenie štádia: 22.10.2021
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 25.10.2021
Ukončenie štádia: 08.11.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 09.11.2021
Ukončenie štádia: 30.11.2021
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 30.11.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)