LP/2021/590 Návrh zmien schválených ročných priorít okresov Bardejov, Gelnica, Košice-okolie, Levoča, Medzilaborce, Michalovce a Snina na rok 2021

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 008431/2021/OPRR
Podnet: Zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Remišová, Veronika
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 29.10.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/590
Dátum začiatku MPK: 15.10.2021
Dátum konca MPK: 28.10.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 15.10.2021
Ukončenie štádia: 15.10.2021
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 15.10.2021
Ukončenie štádia: 28.10.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 29.10.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)