LP/2021/59 Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť Vojas Technology s. r. o., IČO 52 531 571, na podporu realizácie investičného zámeru v Medzilaborciach

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 05132/2021-4270-19339
Podnet: iniciatívny
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sulík, Richard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 01.07.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/59
Dátum začiatku MPK: 09.02.2021
Dátum konca MPK: 23.02.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 09.02.2021
Ukončenie štádia: 09.02.2021
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 09.02.2021
Ukončenie štádia: 23.02.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 24.02.2021
Ukončenie štádia: 04.05.2021
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 04.05.2021
Ukončenie štádia: 01.07.2021
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 01.07.2021
Ukončenie štádia: 01.07.2021
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 01.07.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)