LP/2021/576 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jarmily Halgašovej, Gyӧrgya Gyimesiho, Ondreja Dostála, Radovana Kazdu, Mariána Viskupiča a Radovana Slobodu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Poslanecký návrh - zákon
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Daňové právo
Spotrebné dane
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: MF/14484/2021-732
Podnet: § 70 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku NR SR v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matovič, Igor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 01.12.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/576
Dátum začiatku MPK: 12.10.2021
Dátum konca MPK: 20.10.2021
Dátum ukončenia procesu: 01.12.2021

Štádia procesu

Začiatok štádia: 12.10.2021
Ukončenie štádia: 12.10.2021
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 12.10.2021
Ukončenie štádia: 20.10.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 21.10.2021
Ukončenie štádia: 04.11.2021
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 04.11.2021
Ukončenie štádia: 04.11.2021
Začiatok štádia: 04.11.2021
Ukončenie štádia: 04.11.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 04.11.2021
Ukončenie štádia: 04.11.2021
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 29.11.2021
Ukončenie štádia: 29.11.2021
Začiatok štádia: 29.11.2021
Ukončenie štádia: 29.11.2021
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 04.11.2021
Ukončenie štádia: 29.11.2021
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 29.11.2021
Ukončenie štádia: 01.12.2021
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)