LP/2021/574 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Legislatívna oblasť: Energetika a priemysel
Aktuálne štádium materiálu: Medzirezortné pripomienkové konanie
Rezortné číslo: 103571/2021-2062-212640
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR na mesiace jún až december 2021
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sulík, Richard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 18.10.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/574
Dátum začiatku MPK: 12.10.2021
Dátum konca MPK: 02.11.2021

Štádia procesu

Začiatok štádia: 11.10.2021
Ukončenie štádia: 12.10.2021
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Priebežné zapracovanie pripomienok
Prebieha
Začiatok štádia: 12.10.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Prebieha
Začiatok štádia: 12.10.2021
Ukončenie štádia: 02.11.2021