LP/2021/570 Návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa na dofinancovanie projektu " Rozvoj cestných spojení medzi obcami Veľký Horeš a Nagyrozvágy"

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Medzirezortné pripomienkové konanie
Rezortné číslo: 13205/2021/oMA-2
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Remišová, Veronika
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 19.10.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/570
Dátum začiatku MPK: 11.10.2021
Dátum konca MPK: 22.10.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 11.10.2021
Ukončenie štádia: 11.10.2021
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Priebežné zapracovanie pripomienok
Prebieha
Začiatok štádia: 11.10.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Prebieha
Začiatok štádia: 11.10.2021
Ukončenie štádia: 22.10.2021