LP/2021/569 Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť Handtmann Kechnec s. r. o., IČO 52 255 794, na podporu realizácie investičného zámeru v lokalite Kechnec, okres Košice-okolie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 05496/2021-4270-213239
Podnet: iniciatívny
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sulík, Richard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 25.10.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/569
Dátum začiatku MPK: 11.10.2021
Dátum konca MPK: 22.10.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 11.10.2021
Ukončenie štádia: 11.10.2021
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 11.10.2021
Ukončenie štádia: 22.10.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 23.10.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)