LP/2021/567 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petry Krištúfkovej, Jany Žitňanskej, Lucie Drábikovej, Jozefa Hlinku a Vladimíry Marcinkovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov (tlač 660)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Poslanecký návrh - zákon
Legislatívna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia
Aktuálne štádium materiálu: Medzirezortné pripomienkové konanie
Rezortné číslo: 77326/2021-M_OPVA
Podnet: na základe § 70 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krajniak, Milan, Bc.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 19.10.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/567
Dátum začiatku MPK: 11.10.2021
Dátum konca MPK: 19.10.2021
Novelizované predpisy: 571/2009 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 08.10.2021
Ukončenie štádia: 11.10.2021
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Priebežné zapracovanie pripomienok
Prebieha
Začiatok štádia: 11.10.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Prebieha
Začiatok štádia: 11.10.2021
Ukončenie štádia: 19.10.2021