LP/2021/556 Vízia spoločných postupov pri budovaní moderného pôdohospodárstva v horizonte roku 2035

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 10988/2021-360
Podnet: Programové vyhlásenie vlády SR na obdobie rokov 2021-2024
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Vlčan, Samuel, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Z dôvodu urýchlenej prípravy ďalších strategických dokumentov Spoločnej poľnohospodárskej politiky v rezorte Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a urýchleného predloženia na rokovanie vlády SR
Posledná zmena: 14.10.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/556
Dátum začiatku MPK: 07.10.2021
Dátum konca MPK: 13.10.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 07.10.2021
Ukončenie štádia: 07.10.2021
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 07.10.2021
Ukončenie štádia: 13.10.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 14.10.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)