LP/2021/55 Zákon o údajoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 008123/2021/OL-01
Podnet: Bod B.2. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 104 z 1. marca 2017
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Remišová, Veronika
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 27.02.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/55
Dátum začiatku MPK: 08.02.2021
Dátum konca MPK: 26.02.2021
Novelizované predpisy: 138/1992 Zb. Prevziať pdf Prevziať pdf

216/1995 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

382/2004 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

200/1994 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

40/1964 Zb. Prevziať pdf Prevziať pdf

182/1993 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

305/2013 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

251/2012 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

8/2005 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

97/2013 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

162/1995 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

423/2015 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

95/2019 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

56/2012 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

369/1990 Zb. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 05.02.2021
Ukončenie štádia: 08.02.2021
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 08.02.2021
Ukončenie štádia: 26.02.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 27.02.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)